Despre editură

Editura Beladi a fost înfiinţată în anul 1994, axându-și activitatea pe publicațiile din domeniul sociologiei și al științelor socio-umane.

În spaţiul editorial românesc, editura s-a distins prin faptul că a promovat:

  • Publicarea de cărţi bazate pe cercetarea sociologică de teren
  • Încurajarea şi afirmarea tinerilor specialişti
  • Introducerea în circuitul cărţii româneşti a unor lucrări fundamentale prin traducerea în premieră a unor gânditori de referinţă pentru ştiinţele sociale
  • Repunerea în circulaţie a unor texte fundamentale pentru ştiinţele sociale şi pentru filosofie prin realizarea de antologii (de filosofia si sociologia culturii, istoria sociologiei, metodologia cercetării sociologice).

De reţinut că sub egida editurii noastre au fost traduse pentru prima oară în limba română lucrările: Oswald Spengler –  Declinul Occidentului; Auguste Comte  – Curs de filosofie pozitivă (vol. IV-VI); Georges Palante  – Tratat de sociologie; Vilfredo Pareto – Tratat de sociologie generală (vol. I-II) şi au fost retraduse: Gabriel Tarde – Legile sociale, Charles Darwin – Originea speciilor.

Editura colaborează de câţiva ani cu Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică (A.N.C.S.) a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) a Ministerului Culturii şi Cultelor, care au sprijinit apariţia a mai mult de 15 cărţi fundamentale.

Revista Universitară de Sociologie (recunoscută internaţional) apare sub egida editurii.

Editura Beladi spijină tinerii cercetători din sfera științelor sociale și umaniste care dovedesc abilități deosebite în domeniul cercetării academice. Ne propunem încurajarea și promovarea tinerilor specialiști care, prin munca desfășurată, demonstrează excelență și profesionalism în elaborarea unor lucrări de înaltă valoare științifică, precum:

  • lucrări de licență, disertație și doctorat ce aduc elemente de noutate în domeniul abordat;
  • rezultate ale unor cercetări desfășurate pe cont propriu ori în cadrul unor proiecte de cercetare mai ample;
  • traduceri ale unor lucrări de referință din domeniul științelor sociale și umaniste.