Despre editură

Motto: „ Cartea este viaţa timpului nostru” – Vissarion Grigoryevich Belinski
Editura Beladi a fost înfiinţată în anul 1994, fondatorul său fiind prof.univ.dr.DUMITRU OTOVESCU, decan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii din Craiova.

Editura s-a distins în spaţiul editorial românesc prin faptul că a promovat:

Publicarea de cărţi bazate pe cercetarea sociologică de teren
Încurajarea şi afirmarea tinerilor specialişti
Introducerea în circuitul cărţii româneşti a unor lucrări fundamentale prin traducerea în premieră a unor gânditori de referinţă pentru ştiinţele sociale
Repunerea în circulaţie a unor texte fundamentale pentru ştiinţele sociale şi pentru filosofie prin realizarea de antologii (de filosofia si sociologia culturii, istoria sociologiei, metodologia cercetării sociologice)

De reţinut că sub egida editurii noastre au fost traduse pentru prima oară în limba română lucrările: O. Spengler –  Declinul Occidentului; A. Comte  – Curs de filosofie pozitivă (vol. IV-VI); G. Palante  – Tratat de sociologie; V. Pareto – Tratat de sociologie generală (vol. I-II) şi au fost retraduse: G. Tarde – Legile sociale, Ch. Darwin – Originea speciilor.

Editura colaborează de câţiva ani cu Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică (A.N.C.S.) a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) a Ministerului Culturii şi Cultelor, care au sprijinit apariţia a mai mult de 15 cărţi fundamentale.

Revista Universitară de Sociologie (recunoscută internaţional) apare sub egida editurii.