Catalog

Colectiv – Tratat de sociologie generală, 922 p., 2010, Colecţia „Sociologie contemporană”. .
Lucrarea de faţă este rodul eforturilor a 39 de autori şi coautori, care provin din patru ţări: 5 autori din S.U.A., 1 autor din Canada, 3 autori din Franţa şi 30 de autori din România (cadre didactice şi cercetători din 14 universităţi şi institute de cercetare ştiinţifică).
Rezultatul acestei cooperări internaţionale se materializează în redactarea a 36 de capitole, însoţite, fiecare, de o bibliografie reprezentativă pentru tema redactată. O serie de capitole sunt inedite, altele sunt republicate, revizuite şi actualizate, după caz, toate oferind o imagine edificatoare asupra sociologiei contemporane.
Cele 36 de capitole au fost grupate în trei secţiuni de bază, care ilustrează concepţia noastră asupra alcătuirii acestui Tratat de sociologie generală :

 1. Cunoaşterea şi metodologia sociologică;
 2. Problematica şi fundamentele tematice ale sociologiei generale;
 3. Ramuri ale sociologiei.

Preţ: 100 RON.

Colectiv – Sociologia culturii. Antologie autori străini, Ediţia a II-a, 315 p., Colecţia “Clasici ai sociologiei mondiale”.
Lucrarea readuce în prim planul preocupărilor ştiinţifice din ţara noastră problematica cercetării culturii şi oferă argumentele relansării sociologiei culturii, ca disciplină academică şi ca domeniu de cunoaştere.
Cartea de faţă reuneşte sute de texte, extrase din opera a mai mult de 70 de gânditori străini, cu contribuţii semnificative în cercetarea culturii. Printre aceştia se numără: Theodor Adorno, Daniel Bell, Ruth Benedict, Matthieu Béra, Franz Boas, Pierre Bourdieu, Denys Cuche, Émile Durkheim, Clifford Geertz, Erwing Goffman, Antonio Gramsci, Jurgen Habermas, Abraham Kardiner, Alfred Krober, Claude Lévi-Strauss, Lucien Lévy Bruhl, Bronislaw Malinowski, Margaret Mead, Robert K. Merton, Talcott Parsons, Alfred Reginald Radcliffe-Brown, Rudolf Rezsohazy, Edward B. Tylor, Jeffrey C.Alexander ş.a.
Preţ: 40 RON.
Colectiv – Principalele probleme sociale ale comunităţilor rurale din România, 304 p., Colecţia“Cercetări sociologice de teren”.
Cartea este dedicată investigării celor mai importante probleme ale comunităţilor rurale din România, cum sunt: sărăcia, declinul demografic, inadaptarea forţei de muncă la cerinţele pieţei de muncă extra-agricole, calitatea scăzută a învăţământului, inadecvarea politicilor sociale în raport cu nevoile populaţiei rurale ş.a.
Cartea tratează problemele sociale cu scopul de a releva cauzele determinate, modul de manifestare, consecinţele la nivelul sistemului social, gravitatea, gradul de destructurare şi tendinţele evolutive ale fiecăreia.
Gabriel Tarde – Legile sociale. Schiţa unei sociologii, 152 p., Colecţia „Clasici ai sociologiei mondiale”, 2005; traducerea: Ştefan Vlăduţescu; cuvânt introductiv: Petre Andrei; repere bio-bibliografice şi notă asupra ediţiei: Ion Munteanu.
Este prima ediţie în limba română după 8 decenii (prima trad.: 1924)
Preţ: 25 RON.
Auguste Comte – Curs de filosofie pozitivă, vol. IV (366 p.), V (374p.), VI (810p.); (2002-2005); Colecţia „Clasici ai sociologiei mondiale”.
Este unica traducere în limba română a celor 3 vol. Prin această lucrare autorul s-a afirmat drept fondatorul sociologiei ca ştiinţă şi al curentului pozitivist, pe plan mondial.
Preţ: 100 RON.
Georges Palante – Tratat de sociologie, 200 p., traducerea: Ştefan Vlăduţescu, Colecţia „Clasici ai sociologiei mondiale”.
Prima traducere în limba română, a cărui structură are un caracter didactic, fiind de aceea utilă pentru dezbateri  la seminarii.
Preţ: 20 RON.
A. D. Xenopol – Concepţia sociologică, 245 p.; 2006, Colecţia „Sociologie românească”.
Cea dintâi lucrare ce reuneşte textele ilustrative pentru contribuţia autorului la dezvoltarea sociologiei.
Preţ: 25 RON
Dumitru Otovescu – Sociologie generală, 482 p., 2006, ediţia a III-a; Colecţia „Sociologie contemporană”.
Lucrare elaborată în manieră didactică, beneficiind, totodată, şi de o selecţie de texte din opera sociologilor contemporani reprezentativi.
Preţ: 40 RON
Colectiv – Monografia sociologică în România. Cercetări contemporane, 686 p., 2006, Colecţia „Cercetări sociologice de teren”.
Este prima lucrare de acest gen, care sintetizează contribuţiile sociologilor români în domeniu.
Preţ: 65 RON
Colectiv – Sociologia culturii româneşti. Antologie, 352 p., 2006, Colecţia „Sociologie românească”.
Lucrare inedită, care grupează texte reprezentative din lucrările unor autori români consacraţi, publicate în perioada 1821-2005.
Preţ: 35 RON
Colectiv – Monografia sociologică a comunei Goicea – jud. Dolj, 278p., 2006, Colecţia „Cercetări sociologice de teren”.
Lucrare inedită; imagini interior policromie, reprezentând o reluare a cercetărilor monografice efectuate de Dimitrie Gusti în 1925.
Preţ: 35 RON
Colectiv – Monografia sociologică a comunei Gighera – jud. Dolj, 316p., 2006, Colecţia „Cercetări sociologice de teren”.
Llucrare inedită; imagini interior policromie
Preţ: 35 RON
Colectiv – Monografia sociologică a comunei Breasta – jud. Dolj, 204 p., 2007, Colecţia „Cercetări sociologice de teren”.
Preţ: 25 RON
Colectiv – Populaţia României si resursele de munca locale, 200 p., 2007, Colecţia „Sociologie contemporană”.
Preţ:  40 RON
Colectiv – Istoria sociologiei. Antologie, 300 p., 2007, Colecţia „ Sociologie românească”.
Preţ: 40 RON
Radu Baltasiu – Introducere în sociologie, 2007, Colecţia „Sociologie contemporană”.
Preţ: 23,33 RON
Charles Darwin – Originea speciilor, 594 p., 2007,Colecţia „Clasici ai sociologiei mondiale”.
Preţ: 45 RON
Vilfredo Pareto – Tratat de sociologie generală, vol.I, 2007,Colecţia „Clasici ai sociologiei mondiale”.
Preţ: 40 RON
Florentina Sarbii – Sinuciderea ca fenomen social, 153 p., 2007,Colecţia „Sociologie românească”.
Preţ: 15 RON
Colectiv – Revista Universitară de Sociologie, nr. 2/2007-264 p., nr. 1/2008- 268 p., 2/2008-353p, coperţi policromie.
Preţ: 30 RON
Alte carti:

 • Florin Păsătoiu, Adrian Otovescu,Gabriel Pricină, Radu Petcu, Parteneriatul-retorica sau realitate, 2008;
 • Florin Păsătoiu, Adrian Otovescu,Gabriel Pricină, Radu Petcu, Partnership – rethoric or reality, 2008;
 • Radu Baltasiu, Aromânii-parcurs istoric şi prezent, Vol.I, 2008;
 • Maria Pescaru , Fenomenul delincvenţei juvenile în România, 2008;
 • Cristina Otovescu-Frăsie, Organizarea statală şi evoluția instituțiilor politice în România (1859-2008), 2008;
 • Camelia Bălan, Formarea continuă prin accesarea de fonduri europene, 2009;
 • Camelia Bălan, Expresii şi locuţiuni verbale, 2009;
 • Florentina Urziceanu, Lavinia Dumitrescu, Presa doljeană de ieri şi astăzi-catalog;
 • Cristina Otovescu-Frăsie, Proiectul „Program de Educaţia Drepturilor Omului pentru Copii PEDA-DOC”, 2009;
 • Andreea-Mihaela Niţă, Dezvoltare comunitară în spaţiul rural din România, 2009;
 • Sorina Folea, Fenomenul infracţional în Europa, 2009;
 • Florentina Urziceanu, Bibliografia Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” Dolj. CENTENAR 1908 – 2008, 2009;
 • Mihai-Radu Costescu, Ioan Marinescu, Mihai-Alexandru Costescu, Elemente de informatică aplicată, 2009;
 • Dumitrescu Lavinia, Popescu Dana, Craiova. Bibliografie selectivă (1838-2009), 2009;
 • Tudor Rățoi, Ştefan Odobleja : corespondenţa, 2009;
 • Florentina-Clarisa Florica, Dumitru Sârbu ş.a., Rotunda. Locuri şi oameni, 2009;
 • Colectiv, Principalele probleme ale comunităţilor rurale din România, 2009;
 • Norica Staicu, Încheierea şi controlul execuţiei, 2010;
 • Norica Staicu, Strategii didactice adecvate formării deprinderilor practic-aplicative de cunoaştere a mediului, 2010;
 • Dinică Ciobotea (coord.), Filiaşi. Istorie şi cultură pe Valea Jiului.2010;
 • Colectiv- Abstract Book. Geographical Research and Cross-border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, 2010;
 • Colectiv- Casa Memoriala Elena Farago. Ghid, 2010;
 • Colectiv – Aristia si Alexandru Aman. Ghid, 2010;
 • Ghid metodologic consiliere şi orientare, Centrul Judeţean de Asistenţă, Psihopedagogică Dolj, Reţeaua Şcolară de Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică Dolj, 2010.
Cărţi în curs de apariţie:

 • Max Weber, Economie şi societate, vol. I;
 • Vilfredo Pareto, Tratat de sociologie generală, vol. II;
 • Universitatea din Craiova. Monografie;
 • Dinica Ciobotea (coord.), Filiaşi. Istorie şi cultură pe Valea Jiului;
 • Dumitru Otovescu, Criza mondială. Antecedente istorice şi manifestari economico-sociale.