Book

Ilie BĂDESCU


Prof. univ. dr.
Membru corespondent al Academiei Române
Director al Institutului de Sociologie, Academia RomânăBook

Doru BUZDUCEA


Prof. univ. dr.
Decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din BucureștiBook

Sorin CACE


Cercet. șt. pr. I
Dir.-Adj. Inistitutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, BucureștiBook

Nicu PANEA


Prof. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova
Prorector, Universitatea din CraiovaBook

Ștefan BUZĂRNESCU


Prof. univ. dr., Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din TimișoaraBook

Cosmin GOIAN


Prof. univ. dr., Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din TimișoaraBook

Maria CONSTANTINESCU


Prof. univ. dr. habil., Universitatea din PiteștiBook

Dumitru BATÂR


Prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, SibiuBook

Claudiu COMAN


Prof. univ. dr., Facultatea de Sociologie și Comunicare, Universitatea „Transilvania”, BraşovBook

Tudor NEDELCEA


Cercet. șt. pr. I, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”
Academia RomânăBook

Mihai IOVU


Conf. univ. dr. habil, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-NapocaBook

Gabriela MOTOI


Lect. univ. dr., Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din CraiovaBook

Cornel CONSTANTINESCU


Conf. univ. dr., Universitatea din Pitești
Peer review:

1. Editura Beladi spijină tinerii cercetători din sfera științelor sociale și umaniste care dovedesc abilități deosebite în domeniul cercetării academice. Ne propunem încurajarea și promovarea tinerilor specialiști care, prin muncă și devotament, demonstrează excelență și profesionalism în elaborarea unor lucrări de înaltă valoare științifică, precum:
• lucrări de licență, disertație și doctorat ce aduc elemente de noutate în domeniul abordat;
• rezultate ale unor cercetări desfășurate pe cont propriu ori în cadrul unor proiecte de cercetare mai ample;
• traduceri ale unor lucrări de referință din domeniul științelor sociale și umaniste.
2. La adresa de email a Editurii Beladi ( ... ) vor fi trimise:
• manuscrisul supus evaluării, redactat în limba română, engleză, franceză sau germană;
• CV-ul autorului întocmit după modelul Europass, care să includă și lista publicațiilor anterioare (dacă este cazul);
• o scrisoare de intenție, în care vor fi expuse, succint, argumentele în favoarea publicării și elementele de noutate pe care lucrarea le aduce în domeniul abordat;
• cel puțin o referință din partea unui cadru universitar prin care să fie recunoscută valoarea științifică a materialului;
• o declarație pe propria răspundere prin care să se ateste că materialul constituie conținutul original al autorului și nu a mai fost publicat anterior la o altă editură.
3. Manuscrisul va fi evaluat de un redactor al Editurii Beladi. În cazul în care sunt îndeplinite cerințele de formă minimale, acesta va fi trimis către doi membri ai comitetului științific, în condiții de anonimat, în vederea evaluării conținutului științific. Procesul de evaluare nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data trimiterii manuscrisului către evaluatori.
4. Editura se obligă să nu distribuie manuscrisul primit către terțe părți, cu excepția evaluatorilor. Autorul se obligă să nu trimită manuscrisul către o altă editură pe perioada desfășurării evaluării.
5. Criteriile de care se va ține cont în evaluarea manuscriselor sunt:
• încadrarea subiectului în profilul editurii și relevanța pentru domeniul de studiu abordat;
• trecerea în revistă a literaturii de specialitate;
• noi cunoștințe aduse domeniului (originalitate);
• proiectarea cercetării;
• analiza statistică;
• validitatea concluziilor;
• stil;
• redactare și scriere academică;
• structura lucrării;
• tabele și reprezentări grafice;
• impact estimat (actualitatea temei).
Unele criterii pot fi omise în cazul unor tipuri specifice de lucrări (de pildă, analiza statistică nu poate reprezenta un criteriu de evaluare în cazul traducerilor, studiilor care utilizează doar metodologii calitative etc.).
6. În urma receptării rapoartelor de evaluare, pe baza punctajului obținut și a observațiilor celor doi evaluatori, redactorul poate lua una dintre următoarele decizii:
• acceptă manuscrisul, informându-l pe autor;
• acceptă manuscrisul, solicitându-i autorului să efectueze unele modificări;
• respinge manuscrisul, expunându-i autorului motivele.
Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați.