Adrian Otovescu, Maria-Cristina Frăsie, Gabriela Motoi și altii – Criza mondială

noiembrie 10, 2014 4:35 pm Publicat de

6.50 

Test abc

Categorie:

Descriere

„O carte despre criză, în plină criză, este deja un semnal încurajator, de ieşire din criză. Este semn că, în lumea devastată de criză, răzbate dinamica unei legi mai puternice decât trendurile crizei, legea triumfului spiritual perpetuu. Această lege se propagă în lume prin acele individualităţi de excepţie, care au puterea de a se extrage din mecanica istoriei şi a masificării spre a restaura vectorii înălţării acolo unde totul pare să meargă în jos. Faptul că lucrul acesta se petrece la Craiova, prin osteneala de excepţie a profesorului Dumitru Otovescu şi a colegilor/colaboratorilor D-sale, nu este o întâmplare. Acolo deja un om şi o grupare au reuşit să treacă pragul al doilea al dinamicii vocaţiei, adică pragul de la care individul de excepţie s-a extras din mecanica masei şi trage după el alte individualităţi, cum ne spune Eminescu, tot caractere alese şi acelea. De regulă, inteligenţele de excepţie se pot extrage din mecanica masificării, dar nu au puterea să tragă după ele şi alte individualităţi.” –  Prof. univ. dr. Ilie Bădescu

CUPRINS

Partea I POPULAŢIA LUMII ŞI  PROBLEMELE GLOBALE  ALE OMENIRII

Cap. I: Vechimea şi distribuţia spaţială a populaţiei     mondiale

1. Evoluţia istorică a populaţiei lumii

2. Distribuţia populaţiei globale pe regiuni geografice

Cap. II: Structura populaţiei mondiale

1. Structura populaţiei globale pe grupe  de vârstă şi  pe sexe

2. Structura populaţiei globale după gradul de implicare  în activitatea economică

Cap. III: Principalele probleme globale ale lumii contemporane

1. Dezvoltarea şi devalorizarea vieţii umane

2. Subdezvoltarea si fenomenul sărăciei în lume

3. Bolile oamenilor şi protecţia socială şi juridică  a sănătăţii

4. Apărarea păcii şi evitarea războaielor. Harta conflictelor militare pe glob

5. Terorismul internaţional

6. Migraţia internaţională: dimensiuni şi fluxuri actuale

7. Gestionarea dezastrelor naturale şi a crizelor nucleare

8. Crizele mondiale

Partea a II-a

CRIZELE ECONOMICE  ŞI SOCIALE

Cap. I: Noţiunea de criză

1. Trăsături generale şi definitorii

2. Repere metodologice de analiză

Cap. II: Istoricul şi tipologia crizelor

1. Coordonate istorice şi manifestări caracteristice

2. Tipuri de criză

Cap. III: Cauze şi manifestări ale crizei  mondiale actuale

1. Simptome de criză şi semnale de alarmă

2. Dezechilibre şi declin pe piaţa muncii

3. Prăbuşirea PIB în economiile naţionale şi continentale

4. Indicatori de diagnosticare a crizei economice

5. Temeri şi aprecieri ale populaţiei. Schimbări în comportamentul de consum al oamenilor

6. Cauzele crizei şi căutarea celor vinovaţi. Implicarea unor organisme internaţionale şi reacţii în mass-media

7. Esenţa şi mondializarea actualei crize economice. Măsuri de urgenţă şi soluţii de conjunctură

Cap. IV: Consecinţe globale şi naţionale ale crizei  economico-financiare

1. Consecinţe asupra ierarhiilor economice ale lumii şi asupra funcţionării mediului economic naţional

1.1. Schimbarea raporturilor de forţe şi a polilor de putere economică pe glob

1.2. Amplificarea vulnerabilităţii economiei mondiale

1.3. Scăderea generală a averilor bogaţilor planetei

1.4. Îndatorarea accentuată a bugetului public la bănci

1.5. Diminuarea investiţiilor şi a locurilor de muncă

1.6. Creşterea numărului de firme falimentare

1.7. Stagnarea activităţii companiilor de leasing

1.8. Mărirea ponderii datornicilor la bugetul de stat

1.9. Blocarea pieţei imobiliare şi scăderea preţului locuinţelor şi al terenurilor

1.10. Declinul publicaţiilor de presă

2. Consecinţe asupra calităţii vieţii sociale, asupra mentalităţii şi comportamentului oamenilor

2.1. Accentuarea sărăciei la nivel global

2.2. Creşterea explozivă a fenomenului de şomaj

2.3. Diminuarea veniturilor şi schimbarea orientărilor valorice ale salariaţilor

2.4. Sporirea ponderii restanţierilor la achitarea creditelor bancare

2.5. Subfinanţarea sistemelor naţionale de educaţie

2.6. Amplificarea fenomenului de violenţă conjugală

2.7. Creşterea numărului de minori abuzaţi

3. Degradarea sănătăţii fizice şi mintale a populaţiei

3.1. Criza sistemului medical şi a protecţiei sănătăţii fizice

3.2. Degradarea sănătăţii mintale a populaţiei

4. Intensificarea protestelor sociale şi extinderea revoltelor  populare în Africa de Nord şi Orientul Mijlociu

5. Impactul crizei asupra aplicării politicii drepturilor omului

6. Afaceri profitabile şi businessman-i de top

Cap. V: Principalele categorii de populaţie vulnerabile la efectele crizei economice

1. Tinerii

2. Femeile

3. Imigranţii

4. Vârstnicii

5. Romii

 

Cap. VI: Modele de redresare economică

1. Statele Unite ale Americii

2. Canada

3. Japonia

4. China

5. Germania

6. Franţa

Cap. VII: Soluţii ale crizei economico-financiare şi perspectivele capitalismului în lume

1. Soluţii la nivel global

2. Măsuri anticriză în România şi semne de  redresare economică în Europa

3. Viitorul societăţii capitaliste şi al omenirii

ANEXA 1: Top 10 ţări  cele mai populate de pe glob (2011)

ANEXA 2: Top 10 ţări  cu cea mai mare densitate a populaţiei (2011)

ANEXA 3: Dinamica populaţiei pe glob – 2008 (mil. persoane)

ANEXA 4: Centura seismică alpino-himalayană  (nemarcată seismografic)

ANEXA 5: Producţia industriala în Uniunea Europeană (aprilie 2009-septembrie 2009)

ANEXA 6: Ierarhia a 155 ţări de pe glob în funcţie de fericirea, nefericirea şi suferinţa locuitorilor (2011)

ANEXA 7: Harta recesiunii/sărăciei, pe judeţe, din Romania  (PIB în 2010, faţă de 2009)

ANEXA 8: Harta numărului de angajaţi concediaţi din România  (pe judeţe, 2009-2011)

ANEXA 9: Top 50 miliardari ai lumii în 2010

ANEXA 10: Evaluarea principalelor efecte ale crizei economice asupra populaţiei urbane  (sondaj de opinie)

Bibliografie selectivă

Indice tematic. Instituţii şi organizaţii

Indice de nume

Categorisit în:

Acest articol a fost scris de beladi