Dumitru Otovescu – Sociologie generală – EBOOK

noiembrie 24, 2014 10:35 am Publicat de

4.50 

Categorie:

Descriere

Lucrarea “Sociologie generală” se axează pe problemele fundamentale ale gândirii sociologice din perioada contemporană. Totodată, aceasta cuprinde şi o selecţie de texte din opera unor sociologi reprezentativi, europeni şi americani .

Prezenta lucrare a fost premiată de către Academia Română cu premiul „Dimitrie Gusti”.

 

CUPRINS

Partea I ŞTIINŢA SOCIOLOGIEI

Prefaţă  11

Cap. I: Perspectiva sociologică de interpretare a vieţii social-umane

 1. Definiţia şi specificul sociologiei ca ştiinţă socială…. 13
 2. Obiectul de studiu şi scopul sociologiei  17
 3. Problematica cercetărilor sociologice  21
 4. Funcţiile teoretice şi aplicative ale sociologiei  27

Selecţie de texte  29

Cap. II: Relaţiile dintre sociologie şi contextul social-politic

 1. Sociologia ca ştiinţă a problemelor sociale  39
 2. Raporturile dintre sociologie, ideologie şi politică  45

Selecţie de texte  48

Cap. III: Geneza şi evoluţia sociologiei

 1. Originile gândirii sociologice  58
 2. Constituirea sociologiei ca ştiinţă  64
 3. Criterii de clasificare a concepţiilor sociologice. Interpretările teoretico-deterministe  66
 4. Orientările fundamentale în sociologia generală  70

Selecţie de texte  75

Cap. IV: Cunoaşterea şi metodologia sociologică

 1. Sursele de informare sociologică  82
 2. Rolul tezelor ontologice în alegerea direcţiilor metodologice de cercetare sociologică  83
 3. Etapele investigaţiilor de teren şi structura planului de cercetare sociologică  84
 4. Specificul cunoaşterii ştiinţifice a faptelor şi fenomenelor sociale  87
 5. Empiric şi teoretic în cunoaşterea sociologică  89
 6. Teorii şi paradigme sociologice   95

Selecţie de texte  100

Cap. V: Metode şi tehnici de investigaţie sociologică

 1. Noţiunile de metodă şi tehnică; operaţionalizarea conceptelor  111
 2. Metoda monografiei sociologice  114
 3. Metoda observaţiei sociologice  121
 4. Experimentul sociologic  122
 5. Ancheta de opinie  123
 6. Analiza funcţională  125
 7. Analiza structurală  126
 8. Metoda tipologică  126
 9. Metoda explicativă  127
 10. Metoda comprehensivă  129
 11. Metoda istorică  130
 12. Metoda sociometrică  130
 13. Analiza de conţinut  132

Cap. VI: Legile sociologiei

 1. Sensul şi condiţiile enunţurilor legice în sociologie 134
 2. Clasificarea legilor sociologice  136
 3. Exemple de legi şi principii sociologice  141

Partea a Il-a OMUL ŞI SOCIETATEA

Cap. VII: Procesul umanizării şi istoria societăţii omeneşti

 1. Originea omului şi etapele antropogenezei  152
 2. De la comunităţile primitive la lumea modernă  157

Selecţie de texte  165

Cap. VIII: Individul şi societatea umană Interpretări teoretico-sociologice

 1. Concepţia contractualistă  176
 2. Concepţia pozitivistă  178
 3. Concepţia sociologistă  181
 4. Concepţia psihologistă  185
 5. Concepţia evoluţionistă  189
 6. Concepţia istoristă  192
 7. Concepţia formalistă  197
 8. Concepţia relaţionistă  201
 9. Teoria acţiunii sociale  205
 10. Teoria sistemică structural-funcţionalistă  213
 11. Concepţii sociologice româneşti  216

Cap. IX: Personalitatea umană şi socializarea

 1. Conceptul sociologic de personalitate umană  221
 2. Perspectiva sociologică de clasificare a personalităţii umane  223
 3. Noţiunea de personalitate de bază  224
 4. Status-ul şi rolul în sociologie  226
 5. Conţinutul, factorii şi formele socializării  230

Selecţie de texte  233

Cap. X: Factorii şi condiţiile vieţii sociale

 1. Conceptele de societate şi viaţă socială  244
 2. Conţinutul vieţii social-umane; modele teoretice de analiză a societăţii omeneşti  250
 3. Condiţiile necesare şi factorii fundamentali ai vieţii sociale  253
 4. Clasificarea societăţilor; diferitele tipuri de societăţi. 259

Selecţie de texte  265

Cap. XI: Societatea umană ca sistem

 1. Noţiunea de sistem  275
 2. Tipuri de sisteme   277
 3. Caracteristicile şi componentele sistemului social-uman  280
 4. Tipuri de societate globală  286
 5. Principalele unităţi de viaţă socială  290

Selecţie de texte  293

Cap. XII: Populaţia lumii şi problemele globale ale omenirii

 1. Vechimea şi distribuţia spaţială a populaţiei mondiale  297
 2. Structura populaţiei mondiale  304
 3. Probleme globale ale lumii contemporane  313

Cap. XIII: Grupurile social-umane

 1. Noţiunea de grup social  330
 2. Criterii de clasificare a grupurilor umane  334
 3. Grupurile etnice  338
 4. Mulţimea, publicul şi reuniunea ocazională  341
 5. Categorii de populaţie umană    346

Selecţie de texte  348

Cap. XIV: Clasele sociale şi stratificarea societăţii umane

 1. Conceptele de clasă socială şi stratificare socială…. 356
 2. Forme şi criterii ale stratificării sociale  363
 3. Mobilitatea socială: definiţie, tipuri şi condiţii de realizare    367
 4. Factori sociali şi individuali ai reuşitei sociale  370

Selecţie de texte  375

Cap. XV: Structura socială

 1. Organizaţie, organizare şi structură socială  386
 2. Reproducerea şi dinamica structurii sociale  391
 3. Evoluţia structurii sociale în România postbelică şi consecinţele revenirii la economia capitalistă  398

Selecţie de texte  403

Cap. XVI: Dinamica societăţii omeneşti

 1. Fapte, fenomene şi procese sociale  412
 2. Factorii şi agenţii schimbărilor sociale  417
 3. Caracteristicile acţiunilor umane şi tipurile manifestării lor  423
 4. Mişcările sociale; specificul mişcărilor revoluţionare 427

Selecţie de texte  433

Cap. XVII: Ordinea socială şi controlul social

 1. Raportul dintre normal şi patologic în evoluţia societăţii umane  448
 2. Criterii de diferenţiere a fenomenelor sociale normale de fenomenele sociale patologice  453
 3. Factori, forme şi mijloace de control social  456
 4. Specificul şi rolul instituţiilor sociale  458
 5. Legitimitatea puterii şi tipuri de autoritate  461

Selecţie de texte  464

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ  474

Categorisit în:

Acest articol a fost scris de editura