Dumitru Otovescu (coordonator) – Tratat de sociologie generala – EBOOK

noiembrie 10, 2014 4:32 pm Publicat de

9.00 

Categorie:

Descriere

Info

Coordonat de Dumitru Otovescu, ofera o imagine complexa a stiintei sociologiei, evidentiind specificul cunoasterii si metodologiei sociologice, fundamentele tematice si ramurile sale de studiu (sociologia politicii, culturii, comunicarii, urbana, familiei, muncii). Tratatul reuneste contributia unor autori consacrati in domeniul sociologiei, reprezentanti de marca a patru scoli de gandire: americana, canadiana, franceza si romaneasca.

Recenzie Tratat de sociologie generala

Anul aparitiei : 2010; Numar de pagini : 922; Format : 182 x 257 mm;
ISBN : 978-973-7773-40-1

Tratatul de sociologie generala, coordonat de Dumitru Otovescu, ofera o imagine complexa a stiintei sociologiei, evidentiind specificul cunoasterii si metodologiei sociologice, fundamentele tematice si ramurile sale de studiu (sociologia politicii, culturii, comunicarii, urbana, familiei, muncii etc.).

Tratatul reuneste contributia unor autori consacrati in domeniul sociologiei, reprezentanti de marca a patru scoli de gandire : americana, canadiana, franceza si romaneasca.

Tratatul se adreseaza in egala masura studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din domeniul stiintelor sociale, specialistilor si cadrelor didactice angajate in studierea si predarea socilogiei, fiind, totodata, un foarte bun ghid pentru orice cititor care vrea sa afle mai multe despre sociologie si sa se initieze in studiul sociologic.

Cuprins :

CUPRINS

Secţiunea I: 

Cunoaşterea şi metodologia sociologică

 

Capitolul I: PERSPECTIVA SOCIOLOGICĂ DE INTERPRETARE

A VIEŢII SOCIAL-UMANE……..…………….…………….

1. Definiţia şi specificul sociologiei ca ştiinţă socială………………………………

2. Fundamentele ştiinţifice ale gândirii sociologice…………………………………

3. Obiectul de studiu şi scopul sociologiei……………………………………..……

4. Problematica cercetărilor sociologice……………………………………….……

5. Funcţiile teoretice şi aplicative ale sociologiei……………………………………

6. Criterii de clasificare a concepţiilor sociologice…………………………….……

7. Orientările fundamentale în sociologia generală………………………………….

Referinţe bibliografice……………………………………………………………

 

Capitolul II: STATUTUL SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ SOCIALĂ:   „MOŞTENIREA SOCIOLOGIEI. PROMISIUNEA   ŞTIINŢELOR SOCIALE”………………………………

1. Precizări introductive………………………………………………………..……

2. „Moştenirea” sociologiei………………………………………………….………

3. „Provocările” sociologiei în secolul al XXI-lea……………………………..……

4. Perspectivele de evoluţie a sociologiei………………………………….………

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……

 

Capitolul III: PROMISIUNILE SOCIOLOGIEI……………………………….……

1. Practicabilitatea………………………………………………………….………

2. Legătura cu puterea………………………………………………………………

3. Valoarea educativă………………………………………………………………

4. Statutul ştiinţific…………………………………………………………………

5. Vocaţia umanistă…………………………………………………………………

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……

 

 

Capitolul IV:  DESCRIEREA, ÎNŢELEGEREA ŞI  EXPLICAREA ÎN SOCIOLOGIE…………………………………….

1. Descrierea în sociologie…………………………………………………………137

2. A descrie – o „schismă” epistemologică ………………………………………..137

3. Provocările descrierii şi descrierea stufoasă…………………………….………138

4. „A înţelege şi a explica reprezintă acelaşi lucru”………………………………..140

5. Sociologia – o ştiinţă istorică?……………………………………………………………………141

6. Concluzie: limbajul ca vector al descrierii, al interpretării şi al explicaţiei……..143

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……144

 

Capitolul V: FORMELE INDIVIDUALISMULUI  METODOLOGIC…………….145

A. Individualismul metodologic…………………………………………………… 146

B. Prima formă a individualismului metodologic: teoria alegerii raţionale……..…147

1. Importanţa teoriei alegerii raţionale……………………………………..……147

2. Teoria alegerii raţionale: o teorie generală?………………………………………………149

3. Motivele eşecului teoriei alegerii raţionale……………………………………151

C. A doua formă a individualismului metodologic: teoria raţionalităţii comune…..153

1. Definiţia teoriei raţionalităţii obişnuite………………………………….……154

2. Efectele de context şi credinţele colective……………………………………155

3. Teza centrală a teoriei raţionalităţii obişnuite…………………………………156

4. Consensul: produsul raţionalităţii obişnuite…………………………..………161

5. Raţionalitatea ideilor morale, politice şi juridice……………………..………162

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………163

 

Capitolul VI: O NOUĂ PARADIGMĂ: DEZVOLTAREA SOCIALĂ PROIECTATĂ………………………………….….165

1. De la descriptiv-explicativ la schimbare socială proiectată………………..……166

2. Ce este dezvoltarea socială proiectată?………………………………….………167

3. Geneza paradigmei dezvoltării sociale……………………………………..……168

4. Fazele procesului dezvoltării sociale proiectate…………………………………172

5. Dezvoltarea instituţională………………………………………………..………175

6. Aria de responsabilitate a instituţiilor……………………………….…………  176

7. Cunoaşterea instituţională……………………………………………….………177

8. Contextul social, sociologia şi tematica inovaţiei sociale……………….………180

9. Contexte sociale ale tematicii inovaţiei sociale…………………………………181

10. Tematica dezvoltării sociale proiectate în sociologia românească actuală………187

Referinţe bibliografice………………………………………………..…………189

 

Capitolul VII: ROLUL SONDAJELOR ÎN CERCETAREA OPINIEI PUBLICE………………………………………….191

1. Geneza şi instituţionalizarea sondajelor de opinie………………………………192

2. Exigenţe de principiu ale proiectării şi coordonării unui sondaj de opinie………192

3. Principalele tipuri de eşantioane şi criterii eficiente de eşantionare……….……196

4. Structura socială, structura eşantionului şi intervalul de încredere………………198

5. Tipuri de întrebări şi riscuri posibile în administrarea lor……………….………205

6. Înregistrarea răspunsurilor şi acurateţea prelucrării lor…………………………209

7. Analiza corelogramelor…………………………………………………….……212

Referinţe bibliografice………………………………………………….……….216

 

Secţiunea a II-a: 

Problematica şi fundamentele tematice ale sociologiei generale

 

Capitolul I: REFLECŢII DESPRE OM ŞI VIAŢA SOCIALĂ ÎN GÂNDIREA  PRESOCIOLOGICĂ (Concepţia lui J.-J. Rousseau)…………..…….217

1. Critica radicală a societăţii………………………………………………………219

2. Genealogia corupţiei umane……………………………………………..………221

3. Restabilirea unităţii societăţii şi a omului…………………………….…………227

4. Moştenirea sociologică a lui Rousseau………………………………….………232

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………234

 

Capitolul II: SCHIMBĂRILE SOCIALULUI ŞI NOILE ARII DE CERCETARE  ÎN SOCIOLOGIA CONTEMPORANĂ…………………237

A. Introducere………………………………………………………………………238

B. Schimbări ale socialului…………………………………………………………240

1. Mondializarea imaginilor mondializării

şi mondializarea nematerializată………………………………….…….240

2. Teritoriul, autoritatea şi dreptul…………………………………………241

3. Recunoaşterea în societăţile multiculturale……………………..………242

4. Emergenţa normelor cosmopolite………………………………………244

5. Naşterea spaţiului public european………………………………..……245

6. Evoluţia muncii…………………………………………………………246

7. Relaţiile salariale………………………………………………..………248

8. Emergenţa dezvoltării durabile…………………………………………250

9. Teorii despre dreptate şi emergenţa mişcărilor sociale…………………251

10. Democraţia şi aducerea la zi a instituţiilor………………………………254

11. Religia pe piaţa concurenţială……………………………………..……255

12. Islam(ism)ul……………………………………………………….……256

C.   Schimbări ale sociologiilor………………………………………………………258

1. Devenirea subiectului în „societatea slăbită”……………………………258

2. De la totemizarea sinelui la sociologia omului total……………………264

3. Povestirea vieţii în epoca precarităţii……………………………………266

4. Discriminarea şi precarizarea coeziunii sociale……..……………….…268

5. Economia este subiectivă, deci cuantifiabilă……………………………270

6. De la concepte la cuvinte şi mituri (exemplul „piramidei vârstelor”).…271

7. Naţionalismul metodologic şi condiţia cosmopolită……………………273

8. Sociologia şi schimbarea socială în timp real……………………..……274

9. Mondializarea şi ştiinţele sociale la „proba lumii”………………..……275

10. Sociologia Americii Latine şi globalizarea………………………..……277

11. De la totalitate la dispersie (exemplul rus şi sovietic)…………..………278

12. De la comparatismul de complezenţă la comparatismul critic…………279

Referinţe bibliografice…………………………………………………………..282

 

Capitolul III:  RELAŢIILE SOCIALE. SPAŢIUL DENS. NOI TEORII  ASUPRA RELAŢIILOR SOCIALE…………………..………283

1. Manifestare de viaţă, sens de viaţă, relaţie socială

2. Contacte, interacţiuni, relaţii sociale

3. Câteva referinţe clasice: de la É. Durkheim la C.H. Cooley. Teoria locurilor spirituale

4. Teoria discrepanţelor afective

5. Teoria legăturilor vide

6. Reciprocităţile asimetrice

7. De la teoria legăturilor de rol la perspectiva personalistă

8. Teoria legăturilor slabe

9. Interacţiunea „lumilor sociale” ca tip de relaţie socială

10. Relaţiile sociale în lumina teoriei contrafactualelor şi a factorilor asincroni

11. Contextul noologic. Relaţiile excepţionale

12. Parabola biliardului şi puterea vidului asincron. Spaţiul dens

Referinţe bibliografice

 

Capitolul IV: STRUCTURA SOCIALĂ………………………………………………325

1. Modelul marxist al structurii de clasă……………………………………………326

2. Alternativa lui Max Weber în evaluarea claselor sociale…………………..……327

3. Abordări integrate ale structurii de clasă şi de status……………………………331

4. Structura socială şi mobilitatea socială…………………………………….……331

5. Clasa de mijloc: provocări intelectuale…………………………………….……333

6. Destructurarea profundă a structurii sociale în perioada comunistă……….……339

7. Tranziţia postcomunistă. Renaşterea clasei mijlocii…………………….………340

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………342

 

Capitolul V: GRUPURILE SOCIAL-UMANE……………………………………….345

1. Noţiunea de grup social………………………………………………….………346

2. Criterii de clasificare a grupurilor umane………………………………………..348

3. Grupurile etnice…………………………………………………………….……351

4. Mulţimea, publicul şi reuniunea ocazională………………………………..……352

5. Categorii de populaţie umană……………………………………………………355

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………356

 

Capitolul VI: ACŢIUNEA SOCIALĂ. TEORIA SOCIOLOGICĂ A ACŢIUNII….357

1. Structură, agenţi şi acţiune………………………………………………………358

2. Dualismul fenomenelor sociale………………………………………….………360

3. Emergenţa……………………………………………………………….………362

4. Dualismul durkheimian………………………………………………….………363

5. Reflexivitatea acţiunii……………………………………………………………364

6. Concluzii…………………………………………………………………………365

Referinţe bibliografice……………………………………………………………366

 

Capitolul VII: ORDINEA SOCIALĂ, CONTROLUL SOCIAL ŞI DEVIANŢA.…369

1. Semnificaţii şi sensuri ale noţiunii de ordine socială……………………………370

2. Fundamentele ordinii sociale……………………………………………………373

3. Ordine socială şi ordine normativă………………………………………………374

4. Constrângere şi control social……………………………………………………375

5. Dimensiuni şi sensuri ale controlului social……………………………..………377

6. Tipuri, mecanisme şi mijloace ale controlului social……………………………378

7. Controlul social în societăţile deschise şi închise……………………….………380

8. Control social, conformitate şi devianţă…………………………………………382

9. Funcţii şi disfuncţii ale controlului social………………………………….……385

Referinţe bibliografice………………………………………………..…………388

 

Capitolul VIII:  SCHIMBAREA SOCIALĂ………………………………….………389

1. Evoluţie şi devenire istorică……………………………………………….…….390

2. Forme şi atribute ale schimbării sociale…………………………………………392

3. Evaluarea procesului de schimbare socială…………………………….………..398

4. Rolul elitelor în procesul schimbării……………………………………….……402

5. Sociologia „tranziţiei” şi experimentul social……………………………………408

Referinţe bibliografice……………………………………………………………413

 

Capitolul IX: PUTEREA POLITICĂ ŞI FENOMENELE CORELATIVE. PUTEREA CA FENOMEN SOCIAL……………….… 415

1. Specificul relaţiei de putere……………………………………………………… 416

2. Puterea  politică………………………………………………………………….. 422

3. Putere şi dominaţie……………………………………………………………… 424

4. Autoritatea politică……………………………………………………………… 425

5. Putere şi competenţă…………………………………………………….………427

6. Influenţa…………………………………………………………………………430

7. Prestigiul…………………………………………………………………………431

Referinţe bibliografice………………………………………………..…………433

 

Capitolul X: FUNCŢIONEAZĂ DEMOCRAŢIA ÎN SOCIETĂŢILE PUTERNIC DIVIZATE?………………………………………435

1. Problema identităţilor culturale divizate, însă profund comunitare………..……436

2. Scenariul alegerilor democratice care exacerbează conflictele

inter-comunitare…………………………………………………………….…..440

3.    Scenariul alegerilor democratice care ameliorează conflictele

inter-comunitare…………………………………………………………………445

4.     Instituirea democraţiei: câteva precedente istorice descurajatoare………..……448

5.     Strategii paşnice şi mai puţin paşnice pentru încorporarea minorităţilor…….…451

6.    Cum poate fi promovată democraţia tolerantă…………………………..………455

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……457

 

Capitolul XI: SOCIETATE ŞI NAŢIUNE: MECANISMELE  NAŢIONALISMULUI…………………………………………461

1. Precizări introductive……………………………………………………………462

2. Definirea naţionalismului………………………………………………..………463

3. Unităţi de guvernare şi comunităţile politic organizate…………………………465

4. Teoria solidarităţii de grup………………………………………………………466

5. Modernitatea naţionalismului……………………………………………………469

6. Cauze pentru care naţionalismul rezultă din control direct şi,

deci, necesită un stat modern…………………………………………………….471

7. Concluzii…………………………………………………………………………473

Referinţe bibliografice………………………………………………..…………476

 

Capitolul XII: MINORITĂŢILE NAŢIONALE ŞI DREPTURILE OMULUI…….479

1. Minorităţi sociale şi minorităţi naţionale; relaţiile dintre majoritate

şi minoritate……………………………………………………………………..480

2. Tipuri de minorităţi şi stiluri de comportament…………………………………485

3. Istoricul şi răspândirea romilor în Europa………………………………….……485

4. Destinul etniei rome – problemă naţională şi generală  a Uniunii Europene……486

5. Viaţa socială a romilor şi strategia Guvernului României

pentru îmbunătăţirea situaţiei acestora………………………………….………488

6. Cadrul legal european privind protecţia împotriva discriminării…………..……491

7. Cadrul legal de combatere a discriminării în România…………………….……494

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………497

 

Capitolul XIII: SOCIETATE ŞI CULTURĂ…………………………………………499

1. Conceptul de cultură…………………………………………………….………500

2. Componentele culturii……………………………………………………………503

3. Cultura populară…………………………………………………………………512

4. Subcultura……………………………………………………………………….514

5. Contracultura…………………………………………………………….………518

6. Multiculturalitatea……………………………………………………….………519

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……520

 

Capitolul XIV: DIMENSIUNI ALE ÎNŢELEGERII MODELULUI CULTURAL..523

1. Modelul cultural – definire şi înţelegere sociologică……………………………531

2. Funcţionalitatea instituţională a modelului cultural în societatea actuală…….…542

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………546

 

Capitolul XV: ŞOCUL CULTURAL ŞI IDENTITATEA CHINEZĂ……………….549

1. O nouă perspectivă………………………………………………………..………550

2. Teoria traumei culturale……………………………………………………………551

3. Premisele masacrului de la Nanking……………………………………………….553

4. „Dispariţia” masacrului din Nanking………………………………………..…….556

5. Concentrarea asupra altor traume: paradoxul solidarităţii…………………………559

6. Revoluţia ca răspuns pentru construirea traumei……………………….…………560

7. Comemorarea revoluţiei: comunismul ca rezoluţie a dramei poporului chinez…………………………………………………………..………565

8. După comunism: descrierea evenimentelor de la Nanking într-o  dramă ce a marcat China…………………………………………………..………566

Referinţe bibliografice……………………………………………………………569

 

Capitolul XVI: SOCIETATE ŞI POPULAŢIE……………………………………….571

1. Societatea şi viaţa socială…………………………………………………..……572

2. Studierea populaţiei din perspectivă demografică şi sociologică………….……573

3. Cohortă şi generaţie………………………………………………………………578

4. Distribuţia populaţiei în teritoriu…………………………………………………580

5. Sexul şi vârsta – caracteristici demografice fundamentale………………………580

6. Timpul social ca vârstă, generaţie şi perioadă…………………………..………583

7. Structura populaţiei după status-ul matrimonial…………………………………585

8. Ciclul de viaţă şi biografia………………………………………………………586

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……590

 

Capitolul XVII:  POPULAŢIA LUMII ŞI PROBLEME  GLOBALE ALE OMENIRII…………………………….……….591

1. Vechimea şi distribuţia spaţială a populaţiei mondiale……………………………592

2. Structura populaţiei mondiale……………………………………………..………596

3. Probleme globale ale lumii contemporane………………………………..………601

4. Crizele mondiale şi efectele lor economico-sociale………………………………611

Referinţe bibliografice…………………………………………………….………622

 

Capitolul XVIII: MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ…………………………………623

1. Teoretic şi empiric în cercetarea fenomenului de migraţie.………………..……624

2. Premise teoretico-metodologice ale studierii migraţiei internaţionale………..…626

3. Scurt istoric privind expansiunea europeană şi fluxurile de

migranţi pe plan mondial…………………………….………………..…………628

4. Politicile faţă de imigranţi în Europa Occidentală şi S.U.A……………….……636

5. Caracteristicile procesului de emigraţie în România……………………………650

6. Strategia naţională a României privind imigraţia…………………………..……654

7. Generaţia tânără şi intenţiile de emigrare pe plan mondial………………………656

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………663

 

Capitolul XIX: PIAŢA MUNCII ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ………….665

A. Piaţa muncii – spaţiu social de confruntare a cererii de muncă

cu oferta de muncă………………………………………………………..………666

1. Piaţa muncii – caracteristici generale……………………………………..……666

2. Componentele principale ale pieţii muncii…………………………..…………667

3. Funcţiile social-economice ale pieţei muncii…………………………..………670

4. Ocuparea forţei de muncă în România…………………………………………671

B. Şomajul – fenomen multidimensional al lumii contemporane………………………676

1. Precizări conceptuale……………………………………………………………676

2. Stadiile şi caracteristicile şomajului…………………………………….………681

3. Formele de şomaj şi tipurile de şomeri…………………………………………683

Referinţe bibliografice………………………………………………….………686

 

 

Secţiunea a III-a:

Ramuri ale sociologiei

 

Capitolul I: SOCIOLOGIA POLITICII………………………………………………685

1. Semnificaţia termenului de politică……………………………………..………686

2. Obiectul şi direcţiile de studiu ale sociologiei politicii……………………….…687

3. Metode şi tehnici de analiză întrebuinţate în sociologia politicii…………..……691

4. Noţiunile centrale ale sociologiei politicii………………………………………693

5. Marketingul electoral şi comportamentul politic…………………………..……695

Referinţe bibliografice…………………………………………………………..  703

 

Capitolul II: SOCIOLOGIA CULTURII……………………………….……………..705

1. Întemeierea istorică şi specificul obiectului de studiu……………………..……706

2. Concepte, teorii şi arii tematice…………………………………………….……713

3. Geneza şi dezvoltarea sociologiei culturii în România…………………….……725

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………731

 

Capitolul III: SOCIOLOGIA COMUNICĂRII……………………………………….737

1. Omniprezenţa comunicării în procesele sociale…………………………………738

2. Noţiunea de comunicare…………………………………………………………741

3. Elementele definitorii ale comunicării……………………………………..……747

4. Comunicarea de masă: mediere şi mediatizare………………………….………753

5. Modelele sociologice ale comunicării……………………………………………768

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………770

 

Capitolul IV: SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR TERITORIALE………………771

A. Repere conceptuale…………………………………………………………….…….772

1. Despre faptul social şi teritorialitatea sa…………………………………………772

2. Obiectul sociologiei comunităţilor………………………………………………774

B. Sociologia comunităţilor şi sociologia regională…………………………….………778

1. Perspectiva zonală  în  sociologia rurală…………………………………………778

2. Perspectiva zonală în sociologia urbană…………………………………………781

3. Actualitatea perspectivei regionale. Politicile regionale europene………………782

4. Perspectiva regională şi unele abordări majore  ale sociologiei româneşti contemporane…………………………………………………………784

Referinţe bibliografice….……………………………………………….………789

 

Capitolul V: SOCIOLOGIA URBANĂ………………………………………….……791

1. Sociologia urbană ca ştiinţă. Istorie şi perspective………………………………792

2. Cunoaşterea fenomenului urban. Definirea urbanului şi a urbanizării……….…798

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……816

 

Capitolul VI: SOCIOLOGIA RURALĂ………………………………………………819

1. Apariţia şi dezvoltarea sociologiei rurale ca ştiinţă……………………..………820

2. Evoluţia sociologiei rurale în Statele Unite ale Americii…………………..……822

3. Devenirea sociologiei rurale în Europa…………………………………….……828

4. Precursori români ai sociologiei rurale. Eforturi de soluţionare a

„chestiunii ţărăneşti”……………………………………………………….……830

5. Dezvoltarea sociologiei rurale în România………………………………………833

6. Noile provocări ale sociologiei rurale din România……………………….……844

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……849

 

Capitolul VII: SOCIOLOGIA FAMILIEI…………………………………..………..851

1. Familia – caracterstici generale………………………………………….………852

2. Funcţiile familiei – măsură a stabilităţii familiale……………………….………855

3. Status şi rol familial…………………………………………………..…………861

4. Monoparentalitatea – cauze şi consecinţe sociale……………………….………863

5. Familia actuală – aspecte funcţionale în tranziţie………………………….……866

6. Uniunea consensuală – alternativă maritală sau stare premaritală ?…………………867

Referinţe bibliografice……………………………………………………..……869

 

Capitolul VIII: SOCIOLOGIA JURIDICĂ…………………………………….……..871

1. Fondatorii sociologiei juridice……………………………………………..……872

2. Contribuţia Şcolii sociologice româneşti la fondarea şi la dezvoltarea

sociologiei juridice………………………………………………………………879

3. Statutul sociologiei juridice………………………………………………………883

4. Obiectul sociologiei juridice…………………………………………………….885

5. Direcţiile şi problematica sociologiei juridice…………………………………..887

6. Metodele sociologiei juridice……………………………………………………888

7. Funcţiile sociologiei juridice…………………………………………………….889

Referinţe bibliografice…………………………………………………………..891

 

Capitolul IX: SOCIOLOGIA ORGANIZAŢIILOR.…………………………………893

1. Cum putem studia organizaţiile?…………………………………………………894

2. Abordări alternative şi complementare cu privire la organizaţii…………………897

3. Definirea organizaţiilor. Teorii cu privire la comportamentul

faţă de organizaţie ……………………………………………………………………..906

4. Cunoaşterea ca nouă sursă a puterii. Organizaţiile intensiv-cognitive………….913

Referinţe bibliografice…………………………………………………………..917

 

Capitolul X: SOCIOLOGIA MUNCII…………………………………………….…..913

1. Preliminarii………………………………………………………………………920

2. Obiectul de studiu al sociologiei muncii…………………………………………920

3. Metodologia aplicabilă……………………………………………………..……921

4. Condiţia de legitate………………………………………………………………922

5. Abordări universitare internaţionale ale sociologiei muncii…………….………923

6. Contextul legislativ………………………………………………………………924

7. Piaţa forţei de muncă şi şomajul…………………………………………………925

8. Mediul organizaţional……………………………………………………………927

9. Managementul resurselor umane…………………………………………..……927

10. Conflictul organizaţional…………………………………………………………928

11. Sănătatea şi securitatea la locul de muncă………………………………………929

Referinţe bibliografice…………………………………………………..………929

Categorisit în:

Acest articol a fost scris de beladi