Tratat de sociologie generală – Volumul I – Vilfredo Pareto – E-Book

decembrie 19, 2014 1:07 pm Publicat de

5.50 

Descriere:

Cartea lui Vilfredo Pareto (1848-1923), „Tratatto di sociologia generale”, a văzut lumina tiparului în anul 1916, la Editura G. Barbera din Firenze, Italia, fiind publicată în două volume. Ulterior, aceasta a fost tradusă şi în limbile franceză şi engleză, cunoscând reeditări succesive în toate cele trei limbi şi un număr variabil de volume (între două şi patru). Prezenta versiune, în limba română, reprezintă traducerea ediţiei critice a lui Giovanni Busino, apărută la Unione Tipografico-Editrice Torineze, colecţia „Clasici ai sociologiei”, în anul 1988.

Proiectul nostru editorial prevede, pentru început, publicarea primelor două volume, urmând ca traducerea şi publicarea celorlalte două să se finalizeze într-o perspectivă pe care ne-o dorim cât mai apropiată, în funcţie de circumstanţele favorabile continuării unui asemenea demers editorial.

Menţionăm că primul volum a fost încredinţat cititorilor din ţara noastră încă din anul 2007, graţie sprijinului oferit de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Actualmente, s-a reeditat şi revăzut întreg volumul I, care, în prima variantă editorială, a înregistrat şi unele scăpări minore de culegere a textului. În ediţia a doua s-au adăugat o listă a lucrărilor reprezentative, publicate de Vilfredo Pareto, precum şi o bibliografie, din care rezultă informaţii referitoare la principalii exegeţi ai operei sociologului italian. Ambele completări la volumul I le datorăm dnei Lia-Olguţa Vasilescu, autoarea unei teze de doctorat, susţinută la Universitatea din Bucureşti, în anul 2007, pe tema contribuţiilor lui Pareto la dezvoltarea sociologiei contemporane, în special a teoriei acţiunii sociale.

Descriere

Preț: 60 lei

Colectiv: traducerea și prefața – Lia-Olguţa Vasilescu, studiu introductiv – Ilie Bădescu, editor – Dumitru Otovescu, tehnoredactarea și revizia textului – Cristina Ilie, copertă – Aurel Gigiu

Colecție: Clasici ai sociologiei mondiale

 

Date tehnice:

  • Anul apariției: 2014
  • Editura: Beladi
  • Număr pagini: 575 p.

Categorisit în:

Acest articol a fost scris de editura