Book

Ilie BĂDESCU


Ilie BĂDESCU este sociolog, profesor universitar al Universității din București, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române. S-a dedicat reconstrucției sociologiei postdecembriste, cursurile sale de "Istoria Sociologiei" și "Teorii și Curente Sociologice Contemporane" fiind utilizate și astăzi în majoritatea universităților din țară. A jucat un rol activ în revitalizarea cercetărilor dedicate mediului rural românesc. A efectuat cercetări şi a participat la programe internaţionale comune cu: Politechnic University, Universitatea din Barcelona, Universitatea din Umeå, Tiffin University s.a.. A publicat peste 50 de cărți și monografii în calitate de autor, coautor și editor, dintre care 25 de volume în calitate de autor unic. Cărțile sale se regăsesc în 800 de biblioteci internaționale, fiind citate și recenzate de profesori din SUA, Germania, Elveția, Rusia, Grecia. Dintre lucrările publicate, amintim selectiv: "Noologia. Cunoaşterea ordinii spirituale a lumii" (2002), "Tratat de geopolitică" (2004), "Enciclopedia sociologiei universale" (2005), "Tratat de sociologie rurală" (2009). A obținut premiul Dimitrie Gusti al Academiei Române. E-mail: liebadescu@gmail.comBook

Doru BUZDUCEA


Doru BUZDUCEA este profesor universitar, decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București (din 2016) și președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (din 2012), calitate în care s-a remarcat prin campania națională care are drept scop promovarea și valorizarea profesiei de asistent social. Printre proiectele de anvergură dezvoltate în acest sens se numără și "Gala Națională de Excelență în Asistență Socială", un concurs național care aduce în lumina reflectoarelor munca asistenților sociali de pe întreg teritoriul țării. Este autor a numeroase cărți, studii și articole în domeniul asistenței sociale, redactor șef al "Revistei de Asistență Socială" (din 2008) și președinte al Asociației Școlilor de Asistență Socială din România (din 2010). Dintre lucrările de referință, amintim: "Asistența socială a grupurilor de risc" (2010), "Economia socială a grupurilor vulnerabile" (2013), "Asistența socială. Compendiu de istorie, teorie și practic"ă (2017), "Risc și societate" (2017). Email: dbuzducea@yahoo.comBook

Sorin CACE


Sorin CACE este doctor în sociologie și în economie, cercetător ştiinţific principal I şi director adjunct al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, președintele Asociației Române de Sociologie. A participat la numeroase proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale în calitate de coordonator și cercetător. A coordonat proiecte finanțate de instituții internaționale de renume, precum European Training Foundation (European Commision), Matra Foundation, Open Society Institute (New York). Principalele domenii de cercetare vizează statul bunăstării, politicile sociale şi minorităţile. Publicații: "Statul bunăstării: evoluţii şi tendinţe" (2004); "Politici de ocupare în Europa Centrală şi de Est" (2006); "Bune practici în domeniul economiei sociale" (2010). Email: cacesorin@gmail.com; sorin@iccv.roBook

Nicolae PANEA


Nicolae PANEA este profesor universitar în cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova, al cărei decan a fost în perioada 2004-2008. A pus bazele unor noi metode de cartografiere antropologică şi culturală, propunând modele de adecvare a discursurilor antropologiei postmoderne la realităţile culturale româneşti. A publicat 10 cărţi de autor, fiind coautor la altele 4, peste 100 de articole şi studii în volume colective, reviste de specialitate, participând la peste 20 de conferinţe internaţionale. A publicat, în ultimii ani, cărţi precum: "Orașul subtil" (2013) – carte căreia i s-au decernat Premiul „Simion Florea Marian“ în domeniul etnografiei şi folclorului, oferit de Academia Română şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România; "Antropologie culturală americană. O introducere" (2012); "Verso la terra senza dolore. Forme e strutture dell rito funebre nella cultura poplare romena" (2014). Email: npanea@yahoo.comBook

Ștefan BUZĂRNESCU


Ștefan BUZĂRNESCU este un renumit sociolog, profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara. O preocupare importantă în activitatea de cercetare o constituie studierea modelului chinez de dezvoltare, preocupare care a atins apogeul în anul 2017, prin publicarea unei ample lucrări asupra temei, lansată în prezența Ambasadorului Chinei în România. A publicat lucrări de referință pentru sociologia românească, dintre care amintim: "Sociologia civilizației tehnologice" (1999); "Sociologia opiniei publice: sistemul conceptual şi metodologia cercetării" (2005); "Doctrine sociologice contemporane" (2007). Email: stefan.buzarnescu@e-uvt.roBook

Cosmin GOIAN


Cosmin GOIAN este doctor în filosofie și licențiat în asistență socială, profesor universitar, director al Departamentului de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. A activat în echipe de lucru naționale pentru inițierea unor prevederi legislative în domeniul asistenței sociale (ex. Legea privind Statutul Profesiei de Asistent Social nr. 466 din 2004, Codul Deontologic al Profesiei de Asistent Social). Dintre lucrările publicate, amintim: "Semantic analysis of the dynamics of the social work language applied in Romania" (2012), "Theoretical perspectives upon social work discourse in Romania" (2012). Email: cosmin.goian@e-uvt.roBook

Maria CONSTANTINESCU


Maria CONSTANTINESCU este licențiată în psihologie și doctor în sociologie, profesor universitar la Universitatea din Pitești. A fost profesor invitat la University of Winchester (Anglia) și la University of Macerata (Italia). Cele mai importante contribuții vizează identificarea comportamentelor de risc la adolescenții consumatori de alcool, violența, dinamica relațiilor familiale, rolul inteligențelor multiple pentru o mai bună incluziune socială, maximizarea performanțelor umane. A publicat 10 cărți (ca unic autor sau coordonator), cea mai recentă fiind "Programe integrate si proactive pentru grupurile vulnerabile" (2018). Este autoare a peste 50 de articole, dintre care 15 articole ISI în reviste internaționale. Email: mmc1702@yahoo.comBook

Dumitru BATÂR


Dumitru BATÂR este sociolog, profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Sociologie, a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Este membru fondator al Societății Române de Sociologie și al Asociației Române de Sociologie și redactor șef al Revistei de Sociologie, editată sub egida aceleiași universități. A fost implicat în numeroase proiecte de cercetare și dezvoltare în calitate de expert, cercetător și evaluator. Printre cărțile publicate în calitate de autor unic se numără: "Statul ca instituţie socială - probleme de politologie generală" (2002) și "Instituţionalitatea modelelor culturale" (2004). Email: dumitru.batar@yahoo.comBook

Claudiu COMAN


Claudiu COMAN este sociolog, specialist în comunicare socială, profesor universitar la Facultatea de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania din Braşov. Principalele domenii de interes academic sunt studiile elctorale, sociologia mass-media, comunicarea politică, statistica socială, analiza de imagine. Printre lucrările publicate se numără: "Tehnici de negociere" (2007), "Sfera publică și imaginea politică" (2010) și "Statistică aplicată în științele sociale" (2011). Email: claudiu.coman@unitbv.roBook

Tudor NEDELCEA


Tudor NEDELCEA este doctor în filologie cu o teză despre „Geneza ideilor social-politice şi filozofice în literatura română”; este cercetător ştiinţific principal I la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române. A obținut Premiul Naţional „Marin Sorescu” al Academiei Române. A publicat peste 40 de cărți în calitate de autor, a prefațat sau a realizat studii introductive pentru alte 60 de cărți; este autorul a peste 600 de articole și studii publicate în țară și în străinătate. Printre lucrările publicate se numără: “Confluențe spirituale” (2013), “Eminescu, istoricul” (1998), “Civilizația cărții” (1996). Email: tudornedelcea2006@yahoo.comBook

Mihai IOVU


Mihai IOVU este licențiat în asistență socială, absolvent al două programe masterale (sociologie și științe politice), doctor în sociologie, conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, directorul Școlii Doctorale de Sociologie al aceleiași facultăți. Formarea sa a fost completată de un stagiu postdoctoral la Rutgers, the Sate University of New Jersey în domeniul asistenței sociale prin intermediul unei burse Junior Fulbright (2010-2011) și printr-un stagiu de 3 luni la Freie Universität Berlin în domeniul drepturilor copilului (2012-2013). Email: iovu.mihai@socasis.ubbcluj.roBook

Gabriela MOTOI


Gabriela MOTOI este doctor în sociologie, lector universitar la Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova. Este redactor șef al „Revistei Universitare de Sociologie”, publicată sub egida Editurii Beladi. A tradus volumele IV, V și VI din „Curs de filosofie pozitivă” (Auguste Comte), publicate la aceeași editură. A participat la realizarea a peste 50 de cercetări sociologice, studii de piață și marketing. Semnează în calitate de autor și coautor peste 20 de cărți; a publicat peste 30 de articole în reviste de specialitate și este membru fondator al Asociației Profesionale Sociologia Militans. Email: gabrielamotoi@yahoo.comBook

Cornel CONSTANTINESCU


Conf. univ. dr., Universitatea din Pitești
Peer review:

1. Editura Beladi spijină tinerii cercetători din sfera științelor sociale și umaniste care dovedesc abilități deosebite în domeniul cercetării academice. Ne propunem încurajarea și promovarea tinerilor specialiști care, prin muncă și devotament, demonstrează excelență și profesionalism în elaborarea unor lucrări de înaltă valoare științifică, precum:
• lucrări de licență, disertație și doctorat ce aduc elemente de noutate în domeniul abordat;
• rezultate ale unor cercetări desfășurate pe cont propriu ori în cadrul unor proiecte de cercetare mai ample;
• traduceri ale unor lucrări de referință din domeniul științelor sociale și umaniste.
2. La adresa de email a Editurii Beladi (editurabeladi@ymail.com) vor fi trimise:
• manuscrisul supus evaluării, redactat în limba română, engleză, franceză sau germană;
• CV-ul autorului întocmit după modelul Europass, care să includă și lista publicațiilor anterioare (dacă este cazul);
• o scrisoare de intenție, în care vor fi expuse, succint, argumentele în favoarea publicării și elementele de noutate pe care lucrarea le aduce în domeniul abordat;
• cel puțin o referință din partea unui cadru universitar prin care să fie recunoscută valoarea științifică a materialului;
• o declarație pe propria răspundere prin care să se ateste că materialul constituie conținutul original al autorului și nu a mai fost publicat anterior la o altă editură.
3. Manuscrisul va fi evaluat de un redactor al Editurii Beladi. În cazul în care sunt îndeplinite cerințele minimale de formă, acesta va fi trimis către doi membri ai comitetului științific, în condiții de anonimat, în vederea evaluării conținutului științific. Procesul de evaluare nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data trimiterii manuscrisului către evaluatori.
4. Editura se obligă să nu distribuie manuscrisul primit către terțe părți, cu excepția evaluatorilor. Autorul se obligă să nu trimită manuscrisul către o altă editură pe perioada desfășurării evaluării.
5. Criteriile de care se va ține cont în evaluarea manuscriselor sunt:
• încadrarea subiectului în profilul editurii și relevanța pentru domeniul de studiu abordat;
• trecerea în revistă a literaturii de specialitate;
• contribuția autorului (originalitate);
• proiectarea cercetării;
• analiza statistică;
• validitatea concluziilor;
• stil;
• redactare și scriere academică;
• structura lucrării;
• tabele și reprezentări grafice;
• impact estimat (actualitatea temei).
Unele criterii pot fi omise în cazul unor tipuri specifice de lucrări (de pildă, analiza statistică nu poate reprezenta un criteriu de evaluare în cazul traducerilor, studiilor care utilizează doar metodologii calitative etc.).
6. În urma receptării rapoartelor de evaluare, pe baza punctajului obținut și a observațiilor celor doi evaluatori, redactorul poate lua una dintre următoarele decizii:
• acceptă manuscrisul, informându-l pe autor;
• acceptă manuscrisul, solicitându-i autorului să efectueze unele modificări;
• respinge manuscrisul, expunându-i autorului motivele.
Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați.