Termeni și condiții


Prezentul document prin conținutul său pune la dispozitia terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului Editurii Beladi (beladi.ro/editura).

Site-ul Editurii Beladi (beladi.ro/editura) este operat de societatea BELADI S.R.L., cu sediul în Str. Nufărului, Nr. 23, Localitatea Craiova, Județul Dolj, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J16/156/1994 , CUI 5154540. Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului Editurii Beladi (beladi.ro/editura) își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.


Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Continutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri dâcat cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații, urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încalcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți, de asemenea, de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.


Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și Editura Beladi (beladi.ro/editura) sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fiind obligat să returneze produsele comandate.

Administratorul Editurii Beladi (beladi.ro/editura) face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare).

Atentie: fotografiiile au caracter informativ.


Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care il detineți este compromisă, trebuie sa anunțați imediat administratorul site-ului. Editura Beladi (beladi.ro/editura) nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.


Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului Editurii Beladi (beladi.ro/editura), utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile României vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorii Editurii Beladi (beladi.ro/editura) sau asociații/partenerii/afiliații acesteia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe această cale nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.


Disponibilitatea serviciului

Administratorul Editurii Beladi (beladi.ro/editura) își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului Editurii Beladi (beladi.ro/editura) în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuala sau generală.


Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului Editurii Beladi (beladi.ro/editura), incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Editurii Beladi şi/sau a asociaţilor săi şi/sau a partenerilor săi şi/sau a furnizorilor săi şi este protejat conform legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societăţii Beladi S.R.L. şi este protejată de legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris al Editurii Beladi a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea Beladi S.R.L. sau a furnizorilor săi de programe şi sunt protejate de legea drepturilor de autor.


Mărci

Societatea Beladi S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii Beladi S.R.L., fără acordul scris al acesteia.


Accesul la site

Societatea Beladi S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii Beladi S.R.L, fără acordul scris al acesteia


Datele personale

Beladi S.R.L. are, conform Registrului Operatorilor de Date cu Caracter Personal, dreptul de a prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului său (beladi.ro/editura).

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele utilizatorului, numărul de telefon, adresa (domiciliu/reședinta), e-mail-ul.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale.

Societatea va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Editura Beladi nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, Beladi S.R.L. își asumă obligația de a nu face disponibile către terți datele personale ale utilizatorilor site-ului fără acceptul acestora, ci doar în condițiile legii. Beladi S.R.L. nu iși asumă niciun fel de răspundere în cazul în care aceștia își trimit datele personale în mod eronat. Conform cerințelor Legii Nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, Beladi S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care utilizatorilor site-ului le furnizează despre ei. Scopul colectării datelor este informarea utilizatorilor și asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing și publicitate.

Conform Legii Nr. 677/2001, utilizatorilor site-ului beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, ei au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, aceștia se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Editura Beladi – Str. Nufărului, Nr. 23, Localitatea Craiova, Județul Dolj.


Comentarii, comunicări şi alte date/informaţii

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; pot să trimită e-cards; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora: nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.

Editura Beladi are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. Societatea Beladi S.R.L. nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societăţii Beladi S.R.L. şi afiliaţilor/asociaţilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societăţii Beladi S.R.L. şi afiliaţilor/asociaţilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Beladi S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului beladi.ro/editura.


Securitatea informaţiilor

Editura Beladi garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceasta nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de beladi.ro/editura nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea Beladi S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.


Limitări ale responsabilităţii

Site-ul Editurii Beladi (beladi.ro/editura) şi materialele aferente sunt oferite aşa cum sunt şi atât cât sunt disponibile.

Societatea Beladi S.R.L. nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

Editura Beladi nu oferă nici un fel de garanţie pentru produsele comercializate pe site.

Editura Beladi nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.


Politica de preţuri. Transportul produselor

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.

Societatea Beladi S.R.L. va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către Editura Beladi.

Atenție! Promoţiile facute de beladi.ro/editura nu se cumulează între ele, reducerea cea mai mare primează!


Taxe transport:

  • Ridicare de la sediul Editurii Beladi (Str. Nufărului, Nr. 23, Craiova, Dolj) – 0 lei
  • Urgent Cargus Curier (livrare în toată țara, 1-3 zile lucrătoare) - Formulă de calcul: 34 lei + nr. buc. produse * 4 lei
  • Prioripost (Poșta Română, 2-5 zile lucratoare) - Formulă calcul: 18.50 + 2.8 * nr. buc. produse + 0.011 * Total Coș*

*Total Coș nu se adaugă formulei de calcul în cazul în care plata se efectuează prin PayPal

Pentru comenzile care nu se livrează pe teritoriul României taxele de transport diferă, costul transportului fiind comunicat direct clientului, prin E-mail, în funcție de țara de destinație și firma de curierat cu care se realizează livrarea.


Plata:

Site-ul Editurii Beladi (beladi.ro/editura) oferă clienților săi două modalități de plată:

  • plata tip ramburs;
  • plata cu cardul prin PayPal.

În cazul plății ramburs clientul plătește curierului prin intermediul căruia se livrează comanda cuantumul rambursului, suma obținută din totalul produselor + taxele de transport.

În situația în care clientul plătește prin sistemul online de plată în avans PayPal, informațiile furnizate de acesta referitoare la datele bancare ale clientului nu sunt stocate de către Editura Beladi, plata realizându-se pe baza condițiilor de utilizare și a termenilor PayPal.


Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.